Make your own free website on Tripod.com


Liever kat dan dame
Er was eens een dame in Bronk aan de Rijn,
die zei: Ik had liever een kat willen zijn.
Ik hoef me gelukkig nergens voor te schamen,
maar toch ben ik liever een kat dan een dame.
Waarna zij zich vlug naar de leeszaal repte
en een toverboek leende met toverrecepten.
Op bladzijde negentien stond, onder andere:
Hoe gij uzelf in een kat kunt veranderen.
Dat was het recept en zij kon dus beginnen.
Ze was al een eindje gevorderd in spinnen.
Ze gaf al een kopje, maar toen, na twee weken
was de uitleentermijn van de leeszaal verstreken
en moest dus dat boek naar de leeszaal terug.
Wel, dat was natuurlijk een beetje te vlug.
Toen moest deze dame haar pogingen staken
midden in het hoofdstukje Kroelen op daken.
Ze zei: Het is vervelend zo alles te zamen,
maargoed, als het zo staat, dan blij ik maar dame.
Nu zit zij dus weer in het dagelijks bestuur
van de huisvrouwenbond, maar 's nachts om één uur,
dan gaat zij het vlierinkje op zonder bril
en als zij een muis ziet, dan zit ze heel stil.
En laatst kwam ik eventjes daar op visite.
Zij dronk juist haar schoteltje melk in de suite.
Toen dacht ik: oei, oei en ik moest het beamen:
ze is nog geen kat, maar toch ook niet meer dame!

De Bozige Bij Zwartbessie Sebastiaan
terug naar index